ימי בין המצרים – מה אני אמור לעשות?

שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז ותשעה באב, נקראים ימי בין המצרים ובהם אנחנו שומרים על מנהגי אבל.

שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז ותשעה באב, נקראים ימי בין המצרים ובהם אנחנו שומרים על מנהגי אבל.

 

שבעה עשר בתמוז, או בשמו המקוצר 'י"ז בתמוז', הוא הצום הפותח את שלושת השבועות המכונים 'ימי בין המצרים'.

בימים אלו אנחנו אבלים על חרבן בית המקדש, שאומנם אירע לפני כאלפיים שנה, אך למרות זאת עדיין לא נרגענו מהצער והאבל שהיו מנת חלקנו כשנחרב, ולכן אנחנו נוהגים מעט דיני אבל בכל ימות השנה (להוסיף לינק לאייטם שאכתוב בעז"ה על 'זכר לחרבן'), ומנהגי אבל משמעותיים יותר בתקופה בזנה שבה אירע החורבן.

עם זאת, בחלק מעדות המזרח נוהגים את דיני האבל רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ולא בכל שלושת השבועות הללו.

בימי בין המצרים, אנחנו משתדלים למעט בכל דבר שיש בו הנאה. אסור לשמוע מוזיקה, אסור לרקוד אפילו בלי מוזיקה, וכמובן שלא עושים חתונות.

למרות שאסור לשמוע מוזיקה, לחולה שהמוזיקה מקלה עליו מותר לשמוע גם בימי בין המצרים. כמו כן מותר להרגיע תינוק על ידי הפעלת משחקים וצעצועים המשמיעים מוזיקה, וכמובן שמותר לשיר לו בפה כדי להרגיע אותו.

מותר לעשות סעודת מצוה כמו חגיגת בר מצוה, סעודת ברית ופדיון הבן, סיום מסכת ועוד, אבל בלי מוזיקה, ומי שחשוב לו מאוד שתהיה מוזיקה בחגיגת בר המצוה וכו', יוכל לדחות את החגיגה עד לאחר ימי בין המצרים, אך כמובן אסור לדחות את הנחת התפילין, ונער בר המצוה צריך להניח אותם החל מהיום בו הוא נהיה בן 13 והלאה.

אין לעשות סעודת 'חנוכת הבית', ואפילו בלי מוזיקה, בימים אלו עד אחר תשעה באב.

אסור לעשות חגיגת סיום שנת לימודים, ואפילו בלי מוזיקה, מראש חודש אב ועד תשעה באב.

 

ברכת שהחיינו

בימי בין המצרים, אין לברך ברכת 'שהחיינו'. אבל אשה בהריון או אדם חולה שחושק בפרי חדש, יכולים לאכול ולברך 'שהחיינו' גם בימי בין המצרים.

פרי חדש שלא יימצא בשוק לאחר תשעה באב או שאינו יכול לשמרו עד שבת מחשש שיתקלקל, מותר לברך עליו שהחיינו.

מותר לקנות כלים חדשים בימי בין המצרים, כי לא נהוג לברך עליהם 'שהחיינו'.

מכונית חדשה. לצורך פרנסה, או כשקונה במחיר זול, מותר לקנות בימים אלו. אבל אם הוא קונה אותה רק להנאתו, ויכול למצוא אותה באותו המחיר גם אחרי ימי בין המצרים, צריך להמתין עם רכישתה עד תשעה באב.

קניה לצורך מצוה, כגון: טלית, תפילין, ספרי קודש וכד', מותרת.

בגדי ילדים הזקוקים ללבשם בימים אלו ואין לו אחרים, מותר לקנותם וכן מותר לקנות נעלי בד לצורך תשעה באב.

אם אפשר לקנות בגדים במחירים זולים מאד שלא יוכל להשיגם אחרי תשעה באב, מותר לקנותם.

יש להמנע מלקנות או לשכור דירה בימים אלו ואף לא לחפש דירות בימים אלו. כמו כן אין לערוך שיפוצים בבית אלא כשיש חשש סכנה של קריסה וכדו' והבניה לא נועדה להפוך את החיים בבית לנוחים יותר.

אין להיכנס לדירה חדשה בימים אלו, אלא אם מניח חפצים חשובים בדירה קודם בין המצרים.

 

תספורת וגילוח

למנהג האשכנזים אסור להסתפר ולהתגלח משבעה עשר בתמוז עד  חצות היום שלמחרת צום תשעה באב.

איסור זה נוהג גם בגברים וגם בנשים, בין בשער הראש ובין בשער הזקן שאת שניהם אסור לספר או לגלח.

האיסור לגלח את הזקן ולספר את שער הראש הוא איסור חמור, ואין מקום להקל בזה, וגם מי שמתבייש להגיע לעבודה עם זיפי זקן לא יגלח.

מנהג כמה קהילות ספרדים להקל בתספורת הראש והזקן עד שבוע שחל בו תשעה באב.

 

חשש סכנה

חכמנו זכרונם לברכה אומרים בתלמוד הבבלי שבימי בין המצרים שולטים המזיקים, וזהו זמן של סכנה. לכן אנחנו נזהרים אמוד בימים אלו שלא לעשות מעשים שיש בהם מעט סכנה.

אם קובעים תאריך לניתוח, כדאי להשתדל שלא יצא בימים אלו.

כמו כן כדאי להימנע מטיולים, מרחצה בים ובבריכה, ומכל פעילות שיש בה מעט סכנה.

לעומת זאת, כדאי מאוד להוסיף בימים אלו על לימוד התורה ועל נתינת הצדקה, כי לימוד תורה ומצוות הצדקה מצילים ממות ושומרים עלינו בימים שבהם הסכנה מרחפת מעל הראש.