באים אלי לקבלת קהל: סובל מחרדות, סובלת מחרדות, סובלת מחרדות. ממה זה בא?

הרב שלום ארוש בכמה עצות איך לצאת מחרדות

הרב שלום ארוש בכמה עצות איך לצאת מחרדות

הדבר שהכי הרבה מזיק לבן אדם זה הפה שלו, כי האמונה תלויה בפה לכן כל הנפש תלויה בדיבור של הבן אדם, לאט לאט תבינו, היום בדור שלנו סובלים אנשים מחרדות, פחדים, חרדות נוראות משהו נורא וכמויות, באים אלי לקבלת קהל סובל מחרדות סובל מחרדות סובלת מחרדות, סובלת מחרדות. ממה זה בא? בא מהנפש.

מה זה מחלת נפש? מה זה חולי הנפש זה דמיונות, כל סוגי המחלות נפש אם זה פראנויה אם זה סכיזופרניה אם זה ? כל ה… OCD  לא יודע איך קוראים לכל המחלות למיניהם. הכל זה דמיונות

כח מדמה, כח מדמה החולני, דמיונות. אין עוד מלבדו, אדם חי באמונה, רק מחייך.

רבינו אמר שהאמונה והנפש הם דבר אחד, בחינה אחת, שכל מי שיש לו בעיות בנפש יש לו בעיות באמונה. זה תלוי בדיבור, איך כתוב? "נפשי יצאה בדברו" שהדיבור הוא משפיע על הנפש הכי הרבה. שהדיבור הוא האמונה, כל האמונה תלויה בדיבור של הבן אדם. לכן רבנו כותב תורה נ"ד כל בעיות הנפש של האנשים זה בא מהדיבור שמדברים לשון הרע, כל מי שמדבר לשון הרע אין לו שכל אם היה לו שכל היה מדבר לשון הרע? לא היה מדבר לשון הרע. מבטיח לכם שהבעל הבית בעולם הוא יודע הכל הוא שומע הכל, הוא רואה הכל והוא מנהיג את הכל והוא יחליט מה לעשות, אתה מה לך לדבר על מישהו מה זה ענין שלך? מה זה ענין שלך? אם אתה יודע שיש בעל הבית לעולם אז מה אתה מדבר? יש בעל הבית הוא יודע הוא שומע הוא רואה, הוא יודע הכל, הכל יודע על כולם אז מה אתה צריך לדבר אז אתה אתה כסיל מי שמדבר לשון הרע הוא כסיל מהבול בקיצור בלשון שלנו מהבול אין לו שכל, אם יש לו שכל למה לדבר על מישהו מה זה שייך לי בכלל. אמרתי למישהו מישהו שחולה ממש בפרנויה היום, היום. ממש פחדים איזה פחדים איזה דמיונות, מסכן באיזה פחדים הוא חי הצטערתי בשבילו מסכן יהודי איך הוא סובל, אז אמרתי לו אתה צריך לעבוד על זה לא לדבר לשון הרע, אמר אני לא מסוגל, נסעתי פעמיים לחפץ חיים התחננתי, לא מסוגל.

הוא צודק כי בלי התמודדות אי אפשר לעשות תשובה. זה בדיוק מה שהוא אמר חיזק את הדברים שלי אז הוא נסע גם אני נסעתי לאומן לא עזר לי בשביל לשמור את העיניים. עד שלא תפסתי חצי שעה ביום, נסעתי לאומן, לא פעם לא פעמיים עשרות פעמים ולא עזר לי. מתי עזר לי? כשלקחתי את שמירת העיניים והתפללתי על זה חצי שעה ביום אז זכיתי.

כל דיבור רע הוא מזיק לנפש, שקר, כל דיבור רע מזיק, ניבולי פה כי הנפש תלויה בדיבור. ותדעו לכם שמי שזוכה שיש לו פה קדוש יש לו אמונה שלמה, יש לו כל הזמן כל הזמן הוא בשמחה יש לו נפש בריאה, נפש בריאה מאד יש לו.

מתוך אתר ברסלב