השרף והנס

לבני ישראל היה מזון בשפע, המן ירד בקביעות, וגם מים לא חסרו להם, שהרי הבאר היתה מהלכת עימם. מה היה היסוד לתלונתם? "כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" (במדבר כ"א, ה'). המן, מזונם של בני ישראל במדבר, היה ניתן להם מדי יום ביומו. ישראל חיו במתח מתמיד, משום שהיה עליהם להיות ראוייםקרא עוד...

לבני ישראל היה מזון בשפע, המן ירד בקביעות, וגם מים לא חסרו להם, שהרי הבאר היתה מהלכת עימם. מה היה היסוד לתלונתם?

"כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" (במדבר כ"א, ה').

המן, מזונם של בני ישראל במדבר, היה ניתן להם מדי יום ביומו. ישראל חיו במתח מתמיד, משום שהיה עליהם להיות ראויים לקבל את מנת מזונם היומית. הצדיקים מצאו את המן מדי בוקר על פתחי אהליהם, והאחרים מצאוהו רחוק יותר. החוטאים הרחיקו נדוד עד למציאת מנת המן. המתח הרוחני שהיו שרויים בו, הפריע להם. כל עוד חיו ישראל בבדידות מזהירה במדבר, מנותקים מכל מגע עם אומות אחרות, נוח היה להם בצורה שחיו בה, אולם כאשר התקרבו לארץ אדום וראו את סדרי ההנהגה של שכניהם, התעוררו להתלונן על מנת חלקם.

עונשם לא איחר לבוא: "וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם" (במדבר כ"א, ו').

הנחשים והשרפים היו מצויים כל ימי היותם במדבר, ככתוב: "המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב וצימאון" (דברים ח', ט"ו). הנחשים והשרפים לא הזיקו עד כה לישראל, שכן היו מוגנים על ידי ענני הכבוד. רק לאחר שחטאו, ניטלה מהם חסינותם.

זהו פשר המופת של הנחש השרף שנצטווה משה לשים על נס: "ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט את נחש הנחושת וחי" (במדבר כ"א, ט'). מטרת הצבתו של נחש הנחושת היתה להמחיש לעם שהנחש אינו תופעה חדשה, אלא הוא מצוי בקביעות ביניהם. תמיד הם מוקפים ומסובבים בנחשים אלו, ואלמלא נסי הקב"ה לא היתה להם תקוה.

הבורא ביקש להוכיח להם שגם רפואתם תבוא מן השמים בדרך נס. הם למדו שלא הנחש ממית ולא השרף מחיה, אלא הקב"ה הוא הממית, מחיה ומצמיח ישועה. ואמנם, ההחדרה ללב של אמת זו, הצילה חיים!

אולם ברבות הימים אמצעי הצלה מופתי זה הפך להיות מפגע רוחני.

מובא בגמרא (פסחים נ"ו, א'), שחזקיהו המלך כיתת את נחש הנחושת שעשה משה. במשך הזמן נשכחה המטרה העיקרית, שהיא הפניית הלב וכל היישות כלפי מעלה. מאחר שראו בנחש זה סתם סגולה, דבר שגרם להם להמשיך במשוגותיהם, לא היה מנוס מאשר לכתת נחש זה.

בצעד זה הורה חזקיהו לבני דורו, שיש לפנות ישירות אל הקב"ה, ללא אמצעי תיווך, וזאת כדי שלא יטעו לסבור שהאמצעים הם הכח המרפא.

לבני הדורות המאוחרים כבר לא ניתנה הזכות לחזות בשרף המופתי. נותרה בידם רק סגולה אחת, שכוחה יפה לרפא מכל התחלואים: להסתכל כלפי מעלה ולשעבד את ליבם לאביהם שבשמים.