חג סוכות בפתח – מענייני דיומא

מי חייב בסוכה? האם חולה פטור מן הסוכה? מה היא הגדרת "מצטער"? מעניני חג הסוכות

האם מותר לי לטייל בחג הסוכות כאשר אני יודע שבמקום שאהיה בו לא תהיה סוכה?

היום נדבר בעיניני הפטורים והחייבים בסוכה – שו"ע תר"מ ובמשנה ברורה.

דבר ראשון, נשים פטורות מסוכה. מדוע? כי זה מצוות עשה שהזמן גרמא ואישה פטורה.

אבל פוסק המ"ב, שאישה, על אף שהיא פטורה מסוכה היא יכולה לברך "לישב בסוכה".

ויתירה מותר, מותר לענות "אמן" על ברכת האישה.

לבני עדות ספרד , יש דעה אחרת וצריך לבדוק.

חליתי באמצע סוכות, מה דיני?

חולה פטור מן הסוכה. אבל החידוש הוא שגם המשמש שלו, העוזר שלו, שעוסק במצוות ביקור חולים פטור מן הסוכה. ואפילו אם העוזר מקבל תשלום, בכל אופן פטור מן הסוכה

אישה הפוחדת לישון בבית לבד ללא בעלה, האם מותר לבעלה לישון איתה, שהרי אשתו מצטערת.

אומר רב ניסים קרליץ שאם הבעל מצטער בזה שאישתו מצטערת – אז הוא פטור.

אישה בהריון – האם בעלה חייב לישון בבית?

הרב אליישיב אומר שאם האישה בלי צירים שישן בסוכה ואם כן אז בבית.

מצטער פטור מן הסוכה.

מה הכוונה "מצטער"? אדם שיושב בסוכה, וחם מאוד או שיש יתושים וכו' אז הוא פטור. אך לא תמיד יש פטור של "מצטער", לדוגמא אם אדם בנה בכוונה סוכה במקום של יתושים או שמש – אז הוא לא יכול להגיד "מצטער"…

אדם שהולך לדבר מצווה הוא פטור מן הסוכה.

אדם שהוריו הזמינו אותו לחג סוכות ואדם זה יודע שבבית הוריו אין סוכה. כותבים פוסקי זמננו שמותר לו ללכת על אף שיודע שלא יהיה לו סוכה, כי הוא עוסק במצווה נוספת של כיבוד הורים.

האם מותר לטייל בחג הסוכות?

אם אנו יודעים באתר שאנו מגיעים אליו אין סוכה, לדעת הרבה פוסקים אסור ללכת!

הרב אלישיב סובר שמותר ללכת גם אם אין סוכה.

הולכי דרכים פטורים מן הסוכה. – מי שיצא מן העיר פטור מן הסוכה.

רב חיים קנייבסקי אומר שאין את ההיתר של הולכי דרכים ואסור לאכול מחוץ לסוכה.

לסיום, אדם שיושב בבית הכנסת ומרגיש שהוא מתחיל להירדם, או לחילופין אדם שיושב באוטובוס ומרגיש שהוא מתחיל להתנמנם, האם הוא צריך לבקש ממישהו שיגרום לו להירדם?

הרב אלישיב אומר שהאדם צריך לעשות הכל ולהתאמץ שלא להירדם.

הרב קרליץ  אומר שאם זה דרך אראי אז אין בזה בעיה.

שיהיה לכולנו חג כשר ושמח 😊