עדיין יש עייפות, אבל בחסדי השם מרגישים טוב, גם מחברי שלקו בקורונה שמעתי על העייפות הכרונית הזאת.

הרב ציון מיכאל כהן, רבה של העיר אור יהודה מחזק לבבות אחרי המחלה

הרב ציון מיכאל כהן, רבה של העיר אור יהודה מחזק לבבות אחרי המחלה

את הרב ציון מיכאל כהן, רבה של העיר אור יהודה, אנחנו תופסים בדרכו לשיעור תורה בצפון. הרב עדיין מתאושש מנגיף הקורונה, שבו נדבק לפני כמה חודשים. בכלי התקשורת פורסמה אז בקשה להתפלל עבור "הרב ציון-מיכאל הכהן סקלי בן סולטנה".

"עדיין יש עייפות, אבל בחסדי השם מרגישים טוב", אומר לנו הרב כהן בפתח שיחתנו. "גם מחברי שלקו בקורונה שמעתי על העייפות הכרונית הזאת. ברוך השם חזרנו לתפקוד, אם כי לא מלא, שכן בתי הכנסת לא שבו לסדרם. יש כאן איתות משמיים שבורא העולם בוחן את האמונה שלנו. נאמר שבחבלי משיח הקב"ה יעלה ויוריד את החבל, ומי שיחזיק בו – ינצח. דווקא עכשיו צריכים לעמוד איתנים ולהמליך את הבורא יתברך בראש השנה".

על שם השליח הראשון

מכל הארץ מבקשים לשמוע אותו, והוא תמיד נעתר בנפש חפצה. הרב כהן נולד לאביו, הגאון רבי יוסף הכהן, איש תורה, שוחט ובודק, ואיש חינוך מובהק, שחינך רבים במוסדות חב"ד במרוקו. רבי יוסף העריץ את שליח חב"ד הראשון למרוקו, הרב מיכאל ליפסקר, וקרא לבנו על שמו.

הרב מיכאל מרבה להשמיע רעיונות חסידיים, שבכוחם לחבר לבבות ולקרב לתורה ולמצוות.

"המחשבה הבסיסית צריכה להיות שהקב"ה אוהב אותנו ולא מחפש חלילה לנקום בנו או להעניש אותנו", הוא אומר.

לעצור את השיח הרדוד

כשהוא מדבר על הדברים הדורשים תיקון הוא מתמקד בעניינים שבין אדם לחברו: "נוצר שיח רדוד ולא מכובד, שהשתלט על סדר היום. כולנו צריכים להתחזק בשמירת הלשון, באהבת אחים, להפגין אחדות פנימית. צריך להבין ש'ואהבת לרעך כמוך' זה כלל גדול, ולא סתם סיסמה.

"זכינו לדברים שבדורות הקודמים יכלו רק לחלום עליהם", הוא מוסיף. "סבי היה רואה את תמונת מערת המכפלה ואומר 'את זה נראה בימות המשיח'. ברוך השם זכינו להגיע לארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, וכאן הציפייה מאיתנו כי נתנהג ברף גבוה יותר. 'ואהבת לרעך כמוך', אומר אדמו"ר הזקן, זה לאהוב את השונה ממך. אם נרבה אהבה ואחדות, הדבר יעורר אצל הקב"ה רחמים וחמלה".

לא לנהוג בזחיחות

ערב ימי הדין קורא הרב כהן לבעלי האמצעים לסייע למי שנקלעו למצוקה: "אדם צריך להאמין שהכל בא מאיתו יתברך, וברגע אחד הכל יכול להתהפך. מי שיש לו, שלא ינהג בזחיחות, אלא יחשוב על מי שאין לו. זו הכניסה הזכה והטהורה לימי הדין, ומשם נגיע בוודאי ל'שמחת בחגך', עם שפע של ישועות ואושר לשנה החדשה".

מתוך עלון שיחת השבוע 1759