כל מה שיהודי צריך לדעת על יום כיפור: איך יודעים מה ומתי מתפללים?

נעלי בד, סעודה מפסקת, נר חיים וההכנות ליום הקדוש? מה מברכים בהדלקת נרות?

נעלי בד, סעודה מפסקת, נר חיים וההכנות ליום הקדוש

מה מברכים בהדלקת נרות נרות?

בית כנסת זה בית של כל יהודי !