איך מבקשים סליחה?

מתי אדם צריך לבקש מחילה מחבירו? מה לגבי דברים שבלב?

אדם הלך ופגע בילד, הביא לו סתירה לדוג', האם צריך להתייחס לזה או להמשיך הלאה?

היום נלמד את הלכות מחילה ביום כפור ונראה שהדבר ממש ממש לא פשוט.

יש כמה סוגי עבירות: עבירות שאדם עובר בינו לבין הקב"ה ועבירה שאדם עובר בינו לבין חברו.

בעבירות שבין אדם לחבירו – אין מחילה!

לא יעזור שנעשה תשובה, לא יעזור שנקבל ייסורים. כלום. אפילו מיתה לא מוחלת!

מתי כן ימחל לו? כשירצה אותו. זה מאוד קשה ולא נעים. אבל אין מה לעשות.

עשית! תשלם!

מתי אדם צריך לבקש מחילה מחבירו?

בערב יום כפור צריך לסגור את כל הענינים של בין אדם לחבירו!

אדם שפגע בחבירו, והפוגע מת. מה איתו?

גם יום המיתה לא מכפר! לא יכפר!!!

מה לגבי דברים שבלב?

יש בזה מחלוקת. דעת החזו"א שלא נמחל לו. אך הסבא מקלם אומר, שאם הוא אמר שהוא מוחל. נגמר הענין.