המשיח בפתח

5 ברכות שמברכים כשרואים את המשיח

5 ברכות שמברכים כשרואים את המשיח:

1. "ברוך את ה' אלוקינו מלך העולם גאל ישראל".
2. "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
3."ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מחוכמתו ליראיו".
4."ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו".
5.ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם חכם הרזים".

ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא…