וידאו: עשרת ימי תשובה – הרב פנגר

הסרת המחיצות בינינו לבין בורא עולם!