יום שלישי האחרון של השנה

ובאין קטגור – ניכתב וניחתם כולנו כאחד לאלתר לחיים..."

רבי נפתלי מרופשיץ אמר פעם אחת בדרשתו: "יש לי עצה נפלאה איך לזכות בדין ביום הדין".

הביט בו הקהל בציפייה ורבי נפתלי המשיך: "יקבל עליו כל אחד ואחת כי לפחות שלושה ימים לפני יום הדין לא ישמע בקולו של יצר הרע ולא יתפתה לחטוא שום חטא.
ואיך זה יעזור?

חז"ל אמרו: "רשעים-יצר הרע שופטם"-כלומר, שאותו יצר שמסית את האדם לחטוא, יושב אחר כך ודן אותו.

אולם קיימת הלכה, שאם הדיין שונא את העומד לדין, אסור לו לשבת בדין. ואומרת המשנה: 'איזהו שונא? כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה'.

"נמצא אפוא", סיים רבי נפתלי, "שאם נישמר מכל מגע ומשא עם יצר הרע שלושה ימים לפני יום הדין, יהיה היצר בבחינת שונא, שאסור לו לשבת בדין.

ובאין קטגור – ניכתב וניחתם כולנו כאחד לאלתר לחיים…"

(ה"בני ציון" על חודש אלול)

מהיום, יום רביעי בשבת – זה שלושה ימים לפני ראש השנה (רביעי-חמישי-השישי)

ר' נפתלי מרופשיץ נותן לנו פה עצה בטוחה כיצד לצאת זכאים בדין!!!

אז נכון שאנחנו לא בדרגה של ר' נפתלי מרופשיץ, ואין אנו מסוגלים שלא לחטוא כלל, אבל אני מאמינה שאם ה' יראה שאנחנו מתרחקים ככל יכולתנו מהיצר הרע ומפנים לו עורף, ייחשב לנו הדבר שהוא שונא שלנו ולא יוכל לקטרג עלינו ביום הדין.

כתיבה וחתימה טובה

שיהיו הדברים לעילוי נשמת חיה ורדה צפורה בת ישראל משה ע"ה.