איך הרב אלישיב, שהיה בן כמאה, הצליח לחזר לחיים? יש לכם 'פטנט' סודי?

הגאון רבי ראובן אלבז על כוחה של תפילת רבים

הגאון רבי ראובן אלבז על כוחה של תפילת רבים

הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, בהיותו פחות מבן שישים, קיבל ארוע מוחי קשה. בני המשפחה הביאו רופאים מומחים, אך הם לא נתנו שום סכוי.

אמנם, גם אם בדרך הטבע אין סכוי, ישנו כח הציבור. תפילת רבים יש לה כח מיוחד, היא יכולה לקרוע גזרת שמים!

קבענו לומר סליחות בישיבה ברב עם, במוצאי שבת לאחר השיעור הקבוע של מרן זצוק"ל. הוא זעק שכולם ישתתפו בסליחות. באותו ערב שבו נקבעו הסליחות, נערכה חתונה של בן משפחה של חכם אבא שאול. החתן למד שנתיים אצלנו בישיבה, ואחר כך עבר ללמוד בישיבת 'פורת יוסף'. הגעתי לחתונה לזמן קצר והודעתי לצבור הגדול שהיה שם, כי הלילה אומרים סליחות בישיבה. כל תלמידי 'פורת יוסף' באו מהחתונה לישיבה.

בית המדרש היה מלא. הצבור אמר את הסליחות בבכיות נוראות, קרעו שערי שמים. התפילות של רבבות אלפי ישראל בקעו רקיעים, ובחסדי שמים זכינו שהגאון רבי בן ציון הוסיף לחיות עמנו קרוב לחמש-עשרה שנה .

הרופאים לא ידעו להסביר מה קרה. מה הפלא? הם לא שמעו על כח הצבור ועל כוחה של תפילת רבים.

הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל בהיותו קרוב לגיל מאה חלה מאד, וכל הרופאים אמרו נואש. הסכוי היחיד היה לבצע בו ניתוח, אבל מדבר היה בניתוח קשה ומרכב מאד. לפי חוות הדעת הרפואית, סכויי ההצלחה של ניתוח כזה אצל אדם צעיר הם קלושים, וכאן מדבר באדם שמתקרב לגיל מאה.

עם ישראל התאסף בכותל המערבי ובמקומות תפילה נוספים. עשרות אלפים קרעו שערי שמים. ובחסדי שמים, הרב אלישיב חזר לחיים וזכה לחיות עוד כעשר שנים. הוא שב לסדרי הלמוד הקבועים שלו, ובתפילת העמידה הוא עמד זקוף. ממש נס ופלא.

באותן שנים ראש הממשלה דאז אריאל שרון נכנס לתרדמת. באו בני משפחתו לעסקנים ושאלו: "איך הרב אלישיב, אדם בן קרוב למאה, הצליח לחזור לחיים? יש לכם 'פטנט' סודי? בבקשה, תגלו לנו… אנחנו רוצים להשתמש בו בשביל אבינו"…

אמרו להם: "יש לכם מאה אלף איש שמוכנים לזעוק בתפילה יומם ולילה?".

מספר צאצאיו של הרב אלישיב לבדם מגיע לכאלף איש, וכמה צאצאים יש לראש הממשלה ההוא? שלשה ארבעה…

שמעון פרס, לאחר שעבר את גיל תשעים, אמר שהוא רוצה שיכתבו על מצבתו "מת בטרם עת", כדי לבטא את החיוניות והפעלתנות שלו כאדם צעיר. הוא היה בטוח שהמוות לא יגיע אליו… הוא הקים מכון מיוחד שיחקור את האירועים המוחיים וימצא להם רפוי. לשם כך הוא גיס תקציבי עתק של מאות מיליוני שקלים.

אך כל המיליונים לא הועילו לו. כשהגיע זמנו הוא קבל אירוע מחי ומת. "אין חכמה ואין תבונה ואין עצה כנגד ה'".

מה שיכול להועיל הם לא מיליוני דולרים, אלא עשרות אלפי יהודים שזועקים ומתפללים לה'. כח הצבור!

(מתוך הספר 'משכני אחריך)