איך אפשר לצוות מישהו להיות בשמחה?

כולנו רוצים חיים מאושרים. זה נשמע קל, אבל משום מה קשה ליישם את זה.

כולנו רוצים חיים מאושרים. זה נשמע קל, אבל משום מה קשה ליישם את זה.

מגיע חג הסוכות ויש לנו מצווה לשמוח "ושמחת בחגיך". איך אפשר לצות מישהו לשמוח, זה הרי הרגשה.

חג הסוכות מלמד אותנו איך אפשר לחיות חיים שמחים ומאושרים.