הרבנית, סליחה, שכחתי להיפרד ממך. אני מבקש רשות. להתראות.

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

רב זיסל שמחה ברוידא, ראש ישיבת חברון, לפני שהיה יוצא מביתו, היה מוודא עם אשתו עם זה בסדר.

יום אחד הוא אומר לתלמידו, שכחתי משהו, אני צריך לחזור הביתה.

אומר לו תלמידו, אני אלך להביא לך, מה הבעיה?

אומר לו רבו: לא, לא, אני צריך לחזור.

הוא הגיע לביתו, נקש בדלת ואמר לאשתו: הרבנית, סליחה, שכחתי להיפרד ממך. אני מבקש רשות. להתראות.

אלו הם גדולי ישראל.

שיהיה לנו יום נפלא 😊