מרוב שנפגעתי לקחתי את המגש של הליפתניות והפכתי אותו על הרצפה

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

היה מחנך גדול שקראו לו רבי אברהם בארן. וסיפר מדוע הוא לקח תפקיד זה.

הוא מספר שלמד בעץ חיים, והיה עוני בעיר, וכשהגיע ארוחת צהריים, לאחר מכן היו מקבלים לפתן.

יום אחד הייתי ממש רעב, וסיימתי את האוכל מהר מאוד כשי לקבל את הליפתן.

רצתי לטבחית לבקש את הליפתן, וטבחית שאלה אותי איך סיימתי כל כך מהר, מרוב שנפגעתי לקחתי את המגש של הליפתניות והפכתי אותו על הרצפה.

הלכתי הביתה ומרוב פחד לא ישנתי כל הלילה. באתי בבוקר לתלמוד תורה ואז רב אריה לוין קורה לי. נכנסתי לחדר וכולי מפחד.

ואז אומר לי הרב, בוא תיכנס, תשב. הבנתי שאתה מאוד אוהב לפתן, בוא ותאכל את כל הקערה!

ואז הבנתי מה זה חינוך, ואני רוצה להיות כזה מחנך בישראל!!!

שיהיה לנו יום נפלא 🙂