כשאתה נכנסת לבקר שמעתי אנחת כאב מהחדר הסמוך, נכנסתי לשם וראיתי אדם שסובל, אז עודדתי אותו

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

בארה"ב, הרב רב יואל מסאטמר בא לבית החולים לבקר את תלמידו.

אחרי הביקור הוא יוצא ושם לב שהעוזר לא נמצא.

שואל אותו האדמו"ר: איפה היית?

עונה לו העוזר: כשאתה נכנסת לבקר שמעתי אנחת כאב מהחדר הסמוך, נכנסתי לשם וראיתי חסיד גור שסובל, עודדתי אותו. ואז אומר לי החסיד: תראה איך אתם זוכים, יש לכם אדמו"ר שמגיע לבקר. אני הרב שלי גר בא"י ולא זכיתי שיבקר אותי, שמע זאת האדמו"ר ואמר לנהג, תעשה מיד פרסה, אני מגיע לבקר אותו.

עלה אליו האדמו"ר ישב אצלו כמחצית השעה ואמר לו דברי חיזוק והתעוררות.

כך החולה היה מאושר כולו.

שיהיה לנו יום נפלא 😊