גדלותו של רבי זונדל מסלנט, שהצליח לשמוח בשבת על אף אבל בנו

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

רבי זונדל מסלנט נולד לו בנו הבכורו, אך לצערו הגדול התינוק נפטר.

בשבת אין אבל, וכל העיר עולה לרב ואומרים לו מזל טוב.

ורק במוצאי שבת כולם הבינו את גדלות רבם, כשזה התפרסם.

ואז היה אפשר להגיד את האבל.

בשבת המלכה אף אחד לא ראה על פני הרב את האבל.

שיהיה לנו יום נפלא 😊