למחרת בבוקר הוא יוצא מהצילה והעגלון חיכה לו. הוא אומר לו "רבי, אתה עבדת עלי"

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

היה נדיב גדול שקראו לו רבי שרגא פייבל פראנק, הוא גר באירופה.

יום אחד הוא הולך על הגשר, ורואה עגלון שהולך מוטרד.

הוא ניגש אליו ושאל אותו מדוע הוא מוטרד?

והוא ענה לו שהיה לו מטפחת עם 25 רובלים וזה נאבד.

אומר לו הנדיב: איזה מטפחת זה היה, תביא איזה סימן?

אומר לו העגלון: זה היה מטפחת אדומה קשורה ובפנים 25 רובלים.

עונה לו הנדיב: לא יאמן! זה היום שלך. אני הייתי פה לפני כמה דקות וראיתי את המטפחת. זרקתי את המטפחת, והנה הכסף.

הוא היה מאושר כולו והודה לו על השבת אבידה.

למחרת בבוקר הוא יוצא מהצילה והעגלון חיכה לו. הוא אומר לו "רבי, אתה עבדת עלי".

אני אחרי זה בלילה התחלתי לחשבן איפה הכסף, ונזכרתי ששמתי את זה באיזה מקום.

אתה עבדת עלי כי רצית לעזור לי!!!

איזה בעל צדקה.

שיהיה לנו יום נפלא 😊