תפילת השל"ה הקדוש להורדה

הרב הקדוש רבי ישעיה הורביץ, ממליץ לקרוא את התפילה הזאת בכל עת, ובמיוחד בערב ראש חודש סיוון.

להשפיע על עתידם של הילדים: תפילת השל"ה

הרב הקדוש רבי ישעיה הורביץ, ממליץ לקרוא את התפילה הזאת בכל עת, ובמיוחד בערב ראש חודש סיוון.

יעקב א. לוסטיגמן

תפילת השל"ה שאותה אתם יכולים להוריד כאן, היא אחת התפילות השגורות ביותר בפי אימהות ואבות המתפללים על ילדיהם.

נוסח התפילה מופיע בספר 'שני לוחות הברית' שכתב רבי ישעיה הורביץ, המכונה 'השל"ה הקדוש' (שני לוחות הברית), אבל הרב הורביץ מציין כי לא הוא עצמו כתב את התפילה הזאת אלא יהודי צדיק 'הדבק בהשם' כהגדרתו.

התפילה נועדה לאמרה בכל עת. יש שאומרים אותה כל יום, ויש שאומרים אותה מדי פעם, כשהם מרגישים צורך להתפלל על הילדים שלהם.

רבי ישעיה הורביץ כותב נראה לו שהזמן המתאים במיוחד לומר את התפילה הזאת הוא בערב ראש חודש סיוון, כי חודש סיוון הוא החודש בו קיבלנו את התורה הקדושה, ולכן לפני כניסת החודש הזה, זה המזן הטוב ביותר להתפלל על הילדים שיצליחו בתורה.

התפילה עצמה נפתחת בדברי שבח לקדוש ברוך הוא שברא את השמים ואת הארץ, תוך שאנו מציינים שהסיבה שבגינה ברא הקדוש ברוך הוא אותם, היתה כדי שיבואו בני האדם וידעו ויכירו שהוא בורא העולם, וישבחו ויהללו אותו.

ואם כן, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהילדים שנולדו לנו, לאחר שהתחתנו ורצינו להביא ילדים לעולם כדי לקיים את רצונו של הבורא עצמו, שהם באמת יכירו בכך שהוא ברא את העולם, שהם יודו לו ויהללו אותו, שיעסקו בתורה ושיהיו צדיקים גדולים, קדושים וטהורים.

אנחנו מבקשים שלא ימצא בילדים, בנכדים ובצאצאים שלנו פסול, כלומר שכולם יהיו יהודים כשרים ללא חשש ממזרות חלילה.

עוד אנחנו מבקשים, שהילדים והנכדים שלנו יהיו בריאים חכמים ונבונים, יפים במראה, בעלי מידות טובות, בעלי יראת שמים ואהבת ה' בפנימיות הלב שלהם ועוד ועוד.

מומלץ לכל אבא ולכל אמא להתרגל לומר את התפילה הזאת בקביעות, כי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, וכל תפילה שאנחנו מתפללים אליו, פועלת את פעולתה ומשפיעה על עתידם של הילדים שלנו.