הוא עלה לשם ונכנס דרך החלון לביה"כ ומשם לבימה בשביל למסור את דברי התורה

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

החזון איש היה בצפת, וספרו לו שלפני הרבה שנים היה צדיק גדול בשם הרדב"ז.

הוא רצה למסור שעור, אך היו שם הרבה אנשים ולא הצליח להיכנס לבית הכנסת. הוא רצה כ"כ למסור את השיעור, שמה עשה? הלך הצידה, היה שם עליה, הוא עלה לשם ונכנס דרך החלון לביה"כ ומשם לבימה בשביל למסור את דברי התורה. הוא לא חשב מה יאמרו עליו.

החזון איש כ"כ התפעל מהספור הזה, וחזר על זה הרבה מאוד פעמים.

שיהיה לכם יום נפלא 😊