איך מבקשים סליחה?

איך אתם מבקשים סליחה מאדם שפגעתם בו? הרב פנגר בהדרכה מיוחדת תוך כדי סיפור מדהים על פגיעה באחר.

איך אתם מבקשים סליחה מאדם שפגעתם בו? הרב פנגר בהדרכה מיוחדת תוך כדי סיפור מדהים על פגיעה באחר.