לי כבר יש זמן לטפל 20 שנה בבת שלי החולנית ולאדמו"ר אין זמן לברך אותי?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

הגיע פעם אדם לאמרי אמת מגור, וביקש ממנו ברכה לבת שלו החולנית.

אמר לו האמרי אמת: אין לי זמן, אני נורא לחוץ

ענה לו האיש: לי כבר יש זמן לטפל 20 שנה בבת שלי החולנית ולאדמו"ר אין זמן לברך אותי?

אז האדמו"ר נעצר, ואמר שמשפט זה כבש לי את הלב, ובירך אותו!