וכך התקיים הברכה של הצדיק "עיניים להם ולא יראו" והביא לרב את האתרוג היפה.

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

פעם איזה תלמיד של הרב שטיינמן התקשר ואמר לו שהוא בקליפורניה, ויש כאן אתרוג מזן חזון איש שאני רוצה להעביר לרב. אבל אני רוצה להביא אותו לארץ ואני מפחד  שבביקורת הגבולות יעשו לי בעיות.

אמר לו הרב שטיינמן, אתה עושה מצוה "עיניים להם ולא יראו".

ובאמת הוא הגיע לביקורת, פתחו לו את המזוודה, ומיד התחיל בלאגן ואמרו לו תסגור מהר את המזוודה.

וכך התקיים הברכה של הצדיק "עיניים להם ולא יראו" והביא לרב את האתרוג היפה.