כך אתה מתנהג??? הרים את המקל ואמר לו: רשע מרושע!!! והוציא אותו מהבית.

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

היתה אישה מבוגרת שגרה בשכונה של הרב גרוסמן.

היא היתה לבד בבית אז קנו לה טייפ עם רדיו.

היה שם קנאי, ששמע שיש לה רדיו, היה דופק לה כל הזמן בדלת… וכשראה שזה לא עזר, היה שופך לה מים דרך החלון.

הגיע אליו הרב גרוסמן ואמר לו, איך אתה עושה לה כזה דבר?

ענה לו האיש: היא שומעת רדיו.

אמר לו הרב גרוסמן: יש בירושלים רב גדול בשם הרב דושינסקי, בוא נשאל אותו.

הרב גרוסמן שומע ואומר לאיש: כך אתה מתנהג??? הרים את המקל ואמר לו רשע מרושע!!!

והוציא אותו מהבית.

שיהיה לנו יום נפלא