מוסר לחיים. הגדולה לפעמים שאתה שותק היא יותר גדולה!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

החזון איש הלך עם קבוצת תלמידים. לפתע הגיע אדם עם הארץ והתחיל לעצבן אותם.

היה שם בחור עם פה שנון והחזיר לו בשיניים.

הוא הסתכל על החזון איש, והחזון איש לא שמח בכלל. ואמר לו: בן תורה לא כל דבר צריך לענות!

מוסר לחיים. הגדולה לפעמים שאתה שותק היא יותר גדולה!