אש, כאן זה בית הכנסת ועושים כאן מצוות. הפסיקי לבעור!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

הבאבא סאלי, ישב ולמד בבית הכנסת. לפתע נפלה המנורה על השטיח, והשטיח התחיל לבעור.

הרים הבאבא בסאלי את עיניו ואמר: "אש, כאן זה בית הכנסת ועושים כאן מצוות. הפסיקי לבעור!

וכך אכן היה. קדושת פיו של הבאבא סאלי.

שיהיה לנו יום נפלא 😊