מיד הרים את הפטיש שלו וצעק: לך מפה. כך אתה מדבר על אחי???

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

רב מיכל יהודה ליפקוביץ, כשהיה מחוץ לעיר ותיקן את נעליו אצל הסנדלר.

הוא התפעל איזה סנדלר שיש מסביבו ספרים, וכשהיה לו רגע אחד פנוי, פנה לספר ללמוד.

אנשים של פעם! אפשר לצאת לעבוד. אבל הנקודה היא מה עושים כשמסיימים את העבודה.

לפתע הוא רואה שנכנס בן אדם ומבקש ממנו לתקן נעל דחוף. ומדגיש, הייתי אצל סנדלר אחר, והוא הרס לי את הנעל, אני חייב שתתקן לי את זה.

הסנדלר שמע מה שהאיש אמר, ומיד הרים את הפטיש שלו וצעק: לך מפה. כך אתה מדבר על אחי???

סנדלרים צדיקים של פעם שלא רוצים לשמוע לשון הרע על מישהו אחר.

שיהיה לנו יום נפלא 😊