אם אני באמת לקחתי שוחד פעם אחת, מיד אני אקבל התקף לב ואמות. ואם לא עיני ישובו לראות

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

רבי חיים נפוסי, היה דיין מפורסם שנים רבות במצרים.

לקראת סוף ימיו הוא התעוור, ואז התחילו לספר עליו ספורים "כי השוחד יעוור עיני חכמים" אולי הרב לקח שוחד…

הרב הלך לבית הכנסת, נעמד על הבמה ואמר: "כתוב 'כי השוחד יעוור עיני חכמים', אם אני באמת לקחתי שוחד פעם אחת, מיד אני אקבל התקף לב ואמות. ואם לא עיני ישובו לראות."

ולא עבר כמה דקות וחזרו ומאורות עיניו.