הוא היה עומד בכניסה לבית הכנסת הגדול הופך את הכובע ואוסף כסף

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

פעם היה דינר גדול וקראו לרב חיים פנחס שיינברג לבוא לדבר.

הוא הגיע והתחיל לדבר "שבתך ומשענתך המה ינחמוני".

והם לא הבינו על מה הוא מדבר.

אחרי כמה חודשים הם הבינו. היתה את המפולת הגדולה של 2008.

אז הם הבינו.

עיניים גדולות של צדיק.

שיהיה לנו יום נפלא 😊