הוא היה עומד בכניסה לבית הכנסת הגדול הופך את הכובע ואוסף כסף

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

ראש ישיבת תורה אור, רב חיים פנחס שיינברג, כשהיה הולך לחו"ל, הוא היה עומד בכניסה לבית הכנסת הגדול, הופך את הכובע ואוסף כסף.

הוא רצה את הבזיונות. כל יום כמה שעות. לזכך את עצמו.

שיהיה לנו יום נפלא 😊