הם מסתכלים עליו. כל אחד לקח מקל והתחיל להרביץ לו. שבועיים לא יכל לקום.

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

מה זה קנאות לשם שמים ומה זה קנאות שלא לשם שמים.

אצל הבן איש חי היה יהודי צדיק שהיה עובד לפרנסתו. כשהיה לו זמן מיד היה הולך לתלמודו.

יום אחד הוא חוזר מללמוד ורואה קבוצת תלמידים שיושבים ומשחקים בקלפים. הוא נזעק ואמר להם: כך אתם עושים??? במקום לעסוק בתורה אתם מתעסקים בקלפים???

הדברים שהוא אמר חילחלו לו ללב, ואמרו לו אתה צודק.

הם ראו שהוא איש מסכן, אספו את כל הכסף ונתנו לו. הוא לא הסכים לקחת. הם הפצירו בו ובגלל שהוא היה נזקק, הוא לקח והיה שמח.

והם הלכו ללמוד תורה.

אבל מה לעשות? היה להם קשה ללמוד תורה, ואחרי תקופה חזרו בחזרה למשחקי הקלפים.

אחרי כמה חודשים, היה ליהודי הזה שוב מצב קשה. חשב מה עושים? ונזכר שההם חזרו לשחק, חשב ללכת להוכיח אותם שוב.

וכך עשה.

הם מסתכלים עליו. כל אחד לקח מקל והתחיל להרביץ לו. שבועיים לא יכל לקום.

כשהבריא הלך לבן איש חי ושאל אותו למה בפעם הראשונה הם עזרו לו ובפעם השניה הכו אותו.

ענה לו הבן איש חי: בפעם הראשונה זה היה לשם שמים. בפעם השניה זה היה בשביל להרויח כסף, הם הרגישו את זה. ולכן קיבלת מכות!

שיהיה לנו יום נפלא 😊