אני רוצה שאשתי תראה שאני מחכה לה!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

רבי בן ציון אבא שאול, בסוף חייו, ירד למטה וחיכה וחיכה…

פוגש אותו תלמידו ושואלו: למה אתה מחכה?

עונה לו הרב: לאשתי

שואל התלמיד: ולמה לא ירדתם ביחד?

עונה לו הרב: אני רוצה שאשתי תראה שאני מחכה לה!

איזו דאגה, איזו מחשבה!

שנזכה גם אנחנו…

שיהיה לנו יום נפלא 😊