האיש היה בשוק! הוא נפל על ר' מיכאל יהודה, בכה ובכה…

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

פעם פגש הרב יצחק זילברשטיין בן אדם שלא היה נראה יותר מידי שומר תורה ומצוות.

ואז יצא להם לדבר על הרב מיכאל יהודה לפקוביץ, ושאל אותו הרב זילברשטיין אם הוא מכיר אותו.

ענה לו אותו האיש "בוודאי, אני הייתי תלמיד שלו".

עמד ומשתהה הרב זילברשטיין ושואל את האיש אם הוא מוכן לבוא אל הרב. והאיש השיב בחיוב.

מיד כשמגיעים לרב לפקוביץ, אומר לו הרב: "אתה היית תלמיד שלי, אתה למדת אצלי בשנה X, למדנו מסכת בבא מציעה, ואתה שאלת גם שאלה כזאת וכזאת…."

האיש היה בשוק! הוא נפל על ר' מיכאל יהודה, בכה, ולא עבר זמן והוא חזר בתשובה, עד שנהיה מגיד שיעור גדול!

שיהיה לנו יום נפלא 😊