וכל ימיו בכה ר' מיכאל יהודה, שאם הוא היה יוצא לראות אותו כל התורה שלו היתה נראית אחרת!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

הרב מיכאל יהודה לפקוביץ, כשהיה צעיר, ישב ולמד תורה.

ואז הגיע שמועה שהחפץ חיים הגיע לעיר. איזה שמחה!

כולם רצו לראות אותו. חשב לעצמו ר' מיכאל יהודה אם לצאת או לא לצאת לראות אותו.

וכל ימיו בכה ר' מיכאל יהודה, שאם הוא היה יוצא לראות אותו כל התורה שלו היתה נראית אחרת!

לראות את גדול הדור!

שיהיה לנו יום נפלא 😊