אתה חושב שאני הולך להרוג אותך? אין מצב! תברח מהר!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

הרב חיים קרייזווירט ראה בחור בישיבה שלא היה לו מיטה. הוא הציע לו את מיטתו, וכך במשך ימים שלמים הוא ישן בבית הכנסת.

ואז הגיע המלחמה, ורב חיים ברח ליער, ראה אותו גרמני והחל לרדוף אחריו. התפלל רב חיים לה' ואמר לו, אולי בזכות החסד שעשיתי תציל אותי מהגרמני הזה.

לפתע אמר לו הגרמני, אתה חושב שאני הולך להרוג אותך? אין מצב! תברח מהר!

וכך הוא ברח וניצל ויצא רב חיים קריזווירט, בזכות החסד.