אם ממלך בשר ודם אנחנו מפחדים, קל וחומר ממלך מלכי המלכים!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

בזמן של הקורונה אנחנו מתחזקים ולא מדברים בבתי כנסיות, ולא מדברים בשעת התפילה.

הספור שאני מספר לכם זה, סיפר אותו בעל מפעל, שהיה בו עובדים ערבים.

פעם אחת הגיע אחד ההורים של עובד מהמפעל ואומר לי: אני חייבת לספר לך ספור, פעם אחת הייתי בטיול בירדן, ופרטתי את כל השטרות שהיו לי לשטרות ירדנים. ואז הגיע רוח והעיפה לי שטר, אז שמתי רגל על השטר כדי שהוא לא יעוף.  פתאום הגיע שוטר ואומר לי: מה זה צריך להיות, אתה שם את הרגל שלך על המלך. כמה שהתחננתי לא עזר וקבלתי קנס גדול מאוד.

אם ממלך בשר ודם אנחנו מפחדים, קל וחומר ממלך מלכי המלכים!

שיהיה לכם יום נפלא 😊