הבן הזה יש לו לב רחב ויהיה עשיר גדול בעז"ה. וכך אכן היה

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

האדמו"ר שלמה מרדומינסק, היה מביא בכל מוצאי שבת עוגיה לחסידיו.

יום אחד הגיע אב ובנו לאדמו"ר, והבן התלחש עם אביו…

שואל האדמו"ר את הבן מה בקשתך? והבן עונה לו שהוא רוצה כמה עוגיות.

שואל להאדמו"ר: בשביל מה לך כמה עוגיות?

עונה הבן: אני זכיתי להגיע לרב, ויש לי עוד אחים ואחיות בבית שלא זכו. אני רוצה להביא גם לאחי.

מיד הוציא האדמור חופן מלאה עוגיות, והוסיף האדמו"ר לאב ואמר: שהבן הזה יש לו לב רחב ויהיה עשיר גדול בעז"ה. וכך אכן היה.

שיהיה לנו יום נפלא 😊