אמרתי ליצר הרע: אתה צודק! אבל בוא ונדבר עוד מעט!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

האדמו"ר מנדבורנא, סיפר:

בשבת, כשהיה באמצע להגיד "נשמת" הגיע אליו היצר הרע ואומר לו: מה אתה ככה מתפלל בהתלהבות גדולה, אנו יודעים איזו עבירה עשית. לרגע אומר האדמו"ר שהוא נהיה מדוכך, ואז עצר ואמר לו: אתה צודק, אבל בוא נדבר אחרי "נשמת…" ואז המשכתי להגיד "נשמת" בכל הכח. וכשסיימתי היצר הרע כבר לא הגיע!

ככה זה שכשיצר הרע מגיע, לא לקרר את עצמך, ואז הוא ילך, ונוכל להמשיך ולעבוד את ה' בשמחה.

שיהיה לנו יום נפלא 😊