אותי מעניין תורה! לא כל הדברים האחרים!!!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

היה תלמיד חכם גדול שלמד מדרש כל שהוא, והוא לא ידע מה המקור למדרש.

יום אחד הגיע אליו תלמיד חכם ואמר לו שיש רב בבני ברק בשם ר' חיים קנייבסקי, תשאל אותו מה המקור.

נסע אותו תלמיד חכם לרב חיים, וכשנכס רואה את הרב ושואל אותו מה מקור המדרש, ואז מיד עונה לו רב חיים תשובה.

האיש שמח מאוד ושאל אותו, איך הרב יודע מיד לשלוף?

ענה לו רב חיים: זה מה שאני יודע, כי זה מה שמעניין אותי.

אותי מעניין תורה! לא כל הדברים האחרים!!!

אלו הם גדולי ישראל.

שיהיה לנו יום נפלא 😊