אהבתו של ר' סלמאן עבודי לארץ ישראל

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

כשהרב סלמאן עבודי עלה לארץ ישראל, התושבים לא ידעו שהוא ת"ח גדול כ"כ.

שלחו אותו לכפר סבא, והוא התחיל לעבוד בשדה.

אחרי כמה שבועות עובר בן אדם שהכיר אותו, ושואל אותו, ר' סלמאן, מה אתה עובד בשדה?

עונה לו הרב: העיקר שאני בארץ ישראל.

הלך אותו האיש לרבי יצחק ניסים, הרב בראשי של א"י, וסיפר את הסיפור.

לאחר מכן שמו אותו כראש אב בית דין.