נכון שאני יודע הכל על הדף, אבל הוא יודע גם מה שמתחת לדף!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

הרב עובדיה יוסף וחכם בן ציון אבא שאול היו לומדים ביחד וסיימו הרבה מסכתות ביחד.

יום אחד הם עשו סיום על מסכת מועד קטן.

ואז אמר חכם בן ציון אבא שאול: הרבה מסכתות סיימתי עם הרב עובדיה יוסף, אבל המסכת הזו היא מסכת מיוחדת, כי הרב עובדיה יוסף יודע הכל על המסכת.

נעמד הרב עובדיה יוסף ואמר: זה נכון שאני יודע הכל על הדף, אבל חכם בן ציון יודע גם מה שמתחת לדף.

שיהיה לנו יום נפלא 😊