אם הוא לעצמו לא יאכל כלום, אז הוא יזרוק לעניים אבנים

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

פעם הלך ר' יצחק מוורקי לעשיר גדול.

כמה שהיה עשיר כך היה קמצן.

אמר לו ר' יצחק: יש לך כסף, תהנה! חיים רק פעם אחת! תאכל אווזים מפוטמות, תשתה יין. תהנה!

אמרו תלמידי ר' יצחק לרבם, ממתי אתה כ"כ דואג לו לבריאות?

ענה להם: אם הוא יאכל טוב אז הוא יהיה שמח, ואם הוא יהיה שמח, אז לעניים הוא יתן לחם. אבל אם הוא לעצמו לא יאכל כלום, אז הוא יזרוק לעניים אבנים.

שיהיה לכם יום נפלא 😊