כבוד הרב, הכסא הזה מאוד חזק, הוא עשוי מצמר ופשתן יחדיו

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

פעם הרב מרדכי אליהו הגיע לכנס ברוסיה, והושיבו אותו על כסא גדול.

הוא נזכר שכתוב בספרים שהרבנים היו נמנעים ליסוע עם עגלונים גויים, כי הכסאות היו עשויים מצמר ופשתן יחדיו. אז הוא נשאר לעמוד.

הגיע אליו מארגן הכנס, ואמר לו: כבוד הרב, הכסא הזה מאוד חזק, הוא עשוי מצמר ופשתן יחדיו.

אמר הרב מרדכי אליהו, ה' אלוקים שמר עלי שלא אשב על זה.

צדיקים, הקב"ה שומר עליהם.

שיהיה לנו יום נפלא 😊