אבל מה עם השנתיים שהתפללתי? איפה ילכו התפילות

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

פעם בא בן אדם לרבי מאיר אבוחצירא ואמר לו:

כבוד  הרב אני כבר שנתיים נשוי ואין לי ילדים.

ענה לו הרב: בעזרת ה' בעוד שנה יהיה לך הבן.

הקשה האיש, אבל מה עם השנתיים שהתפללתי? איפה ילכו התפילות

ענה לו הרב: אל תדאג, גם בזה אתה תיוושע.

אבל אחרי שנה הוא הבין, בעז"ה נולדה לו שלישיה!!!

שיהיה לנו יום נפלא 🙂