אמר לו הרב, זה מגיע לך! זה מגיע לך!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

רבי יעקב עדס ראש ישיבת פורת יוסף שימש סנדק.

בעבר היה נהוג שלסנדק מביאים גרוש.

היתה משפחה שהזמינה אותו, והם הביאו לשמש שיביא לרב עדס גרוש וחצי.

השמש עובד קשה לפרנסתו וחשב מדוע הוא עובד ולא מקבל כלום.

החליט לקחת חצי גרוש לעצמו והיא לרב עדס את הגרוש הנותר.

בסיום הברית הרגשות אצל השמש התחילו לעבוד, הוא הגיע לרב  להתוודות ולהגיד לו,

אמר לו הרב, זה מגיע לך! זה מגיע לך!

אלו הם עיניים של גדול הדור.

שיהיה לנו יום נפלא 😊