בשמים נרשם כעת על שמך עוון חמור 'כאילו לקחת פצצה והשלכת על מטוס'

רבי אליעזר טורק עם סיפורים הממחישים את זהירותם של גדולי ישראל בממונו של הזולות

רבי אליעזר טורק עם סיפורים הממחישים את זהירותם של גדולי ישראל בממונו של הזולות

על גדולי וצדיקי ירושלים של מעלה סופרו מעשים נפלאים בענין הזהירות בכספו וממונו של הזולת.

שמעתי מהרב הגאון רבי יוסף זייבלד שליט"א, מחנך בתלמוד תורה תשב"ר בבני-ברק, כי הוא זוכר מימי ילדותו בירושלים כיצד אירע שאמו הלכה לרכוש מצרכי מזון בחנותו של הרב אברהם ויספיש זצ"ל בששכונת שערי חסד בירושלים, והיא גילתה שהמוכר טעה בחישובו, ולמעשה קיבל פחות מהסכום שהיתה אמורה לשלם.

היא חזרה אל החנות והסבה את תשומת ליבו לכך, אך אז שמעה ממנו את הדבר המדהים הבא:

"כאשר רציתי לפתוח את חנותי", סיפר לה רבי אברהם, "חששתי שמא אכשל בדיני ממונות, והתייעצתי על כך עם חותני הגאון הצדיק רבי דוד בהר"ן זצ"ל. חותני אמר לי כי אפתח ללא חשש, ובירכני כי גם אם יקרה ואטעה בחישוב הסכום – אטעה לרעתי ולא לטובתי, וכך לא אכשל אף פעם בלקיחת פרוטה שאינה שלי. מאז שבירך אותי בברכה זו – אכן תמיד זה היה כך: כשהתגלתה טעות בחשבון אני הייתי המופסד. מעולם לא גיליתי טעות שלקחתי ממישהו יותר מה שהיה צריך לשלם"…

עוד סיפר רבי יוסף זייבלד, כי היה ילד קטן בשכונה שעמל לייצר מטוס קטן מדף נייר שמצא. הוא קיפל אותו באומנות, שרטט, חתך והדביק, עד שיצא חיקוי של מטוס מושלם… התאספו ילדי השכונה סביבו בחצר בית הכנסת, והילד הטיס את יצירתו באויר מכאן לשם ומשם לכאן, בהנאה ובהתרגשות בלתי מוסתרת כדרכם של זאטוטים.

בשלב מסוים, כנראה הטריד הדבר את מנוחת אחד השכנים, והלה ניגש בלא היסוס אל הילד, נטל את מטוס הנייר והרסו בן-רגע בין אצבעותיו, לקול בכיו וצערו של הילד ההמום.

השכן שנהג שלא כדין קיבל תוכחה מכמה וכמה אנשים על חוסר הסובלנות שלו, ועל כך שציער את הילד לחינם. היה מדובר בילד טוב שלא התכוון להפריע, ואם היו מבקשים ממנו היה מתרחק בשמחה למקום אחר.

אך תגובתו של רבי דוד בהר"ן שנכח בשעת מעשה היתה שונה מאחרים. הוא עמד נרעש מעוון הגזל בו נכשל האיש בחוסר מחשבתו. "בשמים נרשם כעת על שמך עוון חמור של גזל", אמר לו רבי דוד בעיניים יוקדות וברצינות תהומית. "כאילו לקחת פצצה והשלכת על מטוס גדול ואמיתי בשדה התעופה, מטוס ששוויו עשרות אלפי דולרים!… דין פרוטה כדין מאה, והמעשה שעשית כעת בפזיזות חמור הוא באותה מידה!"…

לסיום נוסיף ונאמר, כי אולי סיפורים אלו נדמים לנו כרחוקים מאיתנו, אך יש לדעת, כי ההקפדה בנושאי ממון מהווה חלק מרכזי ביותר בעבודת השם של האדם, ומי שחרד וירא על ישרות ממונו – זה מסמל הרבה על אישיותו ועל רמת יראת השמים שבוערת בו.

אלו דברים מפורשים בספר 'קב הישר' (פרק נ"ב) שאם אדם רוצה לדעת על אדם אם הוא ירא שמים שיבדוק כמה הוא זהיר בממון חברו.

זה לשונו שם: "כי עיקר היראה והצדקות הוא בממון, וכל אדם שהוא עומד בצדקתו על ממון זה הוא צדיק גמור, ועליו נאמר 'יגיע כפך כי תאכל – ביושר – אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא".  

סיפר הגאון הצדיק רבי משה אהרן שטרן זצ"ל, משגיח ישיבת קמניץ, כי פעם הגיע יהודי לבית מרן ה'חזון איש' זצ"ל, וסיפר לו כי זכה לאחרונה בסייעתא דשמיא לארס את בתו עם חתן תלמיד-חכם וירא שמים. הגיב ה'חזון-איש' ואמר: "תלמיד חכם אפשר לדעת, אבל ירא שמים מנא לך? וכי פעם התעסקת עמו בענייני כספים?"…

ההקפדה בענייני ממון מהווה גם הכנה ראויה לקראת ביאת משיח צדקנו. הן כך הגדיר את מהותו של מלך המשיח ישעיהו הנביא: "וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה: וְנָחָה עָלָיו רוּחַ ה' רוּחַ חָכְמָה וּבִינָה רוּחַ עֵצָה וּגְבוּרָה רוּחַ דַּעַת וְיִרְאַת השם: וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת ה' וְלֹא לְמַרְאֵה עֵינָיו יִשְׁפּוֹט וְלֹא לְמִשְׁמַע אָזְנָיו יוֹכִיחַ: וְשָׁפַט בְּצֶדֶק דַּלִּים וְהוֹכִיחַ בְּמִישׁוֹר לְעַנְוֵי אָרֶץ וְהִכָּה אֶרֶץ בְּשֵׁבֶט פִּיו וּבְרוּחַ שְׂפָתָיו יָמִית רָשָׁע: וְהָיָה צֶדֶק אֵזוֹר מָתְנָיו וְהָאֱמוּנָה אֵזוֹר חֲלָצָיו".

מהותו של משיח הוא צדק ואמונה ושפיטתו צדק. איזו הכנה טובה היא לקבל את פני משיח צדקנו בנקיון כפינו ובצדקת ויושר דרכנו; לבשר לו כי אף אנו נהגנו במשפט, והצדק והיושר היו נר לרגלנו. לואי ונזכה!

(מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא)