עיניים של גדול הדור – הרב שך זצוק"ל

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

פעם הגיע ילד לרב שך, והרב שך נתן  לו סוכריה.

הילד רצה לצאת, אז עוצר אותו הרב שך ושואלו:

יש לך אחים ואחיו?

הילד משיב בחיוב.

ממשיך הרב שך: כמה?

עונה לו הילד: 4

אומר הרב שך – צריך להביא גם לאחים שלך שלא יקנאו, ומביא לילד עוד 4 סוכריות.

עיניים של גדול הדור!