לאכול זה החיים שלי, אם אני לא אוכל החיים שלי ילכו!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

פעם עשיר גדול בא רב ואמר לו: כבוד הרב כבר אין לי כח לתת כל הזמן צדקה.

אומר לו הרב: לאכול יש לך כח?

אומר לו העשיר: מה הקשר? לאכול זה החיים שלי, אם אני לא אוכל החיים שלי ילכו!

אומר לו הרב: אותו הדבר, הצדקה זה החיים שלך, ואם לא תיתן צדקה, החיים שלך ילכו!

שיהיה לנו יום נפלא 😊