בגלל שנגמר לו החלב של הסחלב הוא הביא חלב אתון

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

בבית כנסת של הרב מרדכי עבאדי, היה נהוג שכולם אוכלים סחלב אחרי תפילת שבת.

שבת אחת, כולם שתו מהסחלב, והרב אומר שלא רוצה לשתות. הוא לא ראה שם סחלב.

ביום ראשון, חזר האיש, ואמר שהחלב הזה היה מצוין. תביא לי אותו דבר.

אז הוא אמר לו שזה נגמר, וביום שישי בגלל שנגמר לו החלב של הסחלב הוא הביא חלב אתון.

וזה מה ששתיתם.

מיד כולו נרעש. כך הקב"ה שמר על רבי מרדכי עבאדי. ה' שומר עליו.

רגלי חסידיו ישמור!

שיהיה לנו יום נפלא 😊