ענה הרבי מברדיצוב: זה תקנה חדשה??? זה תקנה ישנה!!!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

ביקשו מרב לוי יצחק מברדיצוב, להיות רב עיר.

הוא ענה בשלילה, ואמר שרק אם יהיו תקנות חדשות בעיר תקראו לי.

חשבו הגבאים לעשות תקנה – שיהיה קופה לעניים, במקום שיקבצו נדבות.

הציעו תקנה זו לרב לוי יצחק, ואמרו לו שיש לנו תקנה חדשה.

ענה הרבי מברדיצוב: זה תקנה חדשה??? זה תקנה ישנה!!!

ממתי? מסדום!

לא רצו שיבואו עניים, לא רצו להכניס אף אחד.

מיד הם ביטלו את התקנה ועניין המשיכו להסתובב בעיר.

שיהיה לנו יום נפלא 😊