הקב"ה אמר אני לא רוצה להרוג את אישתך, ובמקום זה אני אהרוג את האתון

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

בארם צובה גר עשיר גדול – רפאל דיפצוטו

היה לו סוסה לבנה שמאוד אהב אותה, ביום בהיר אחד הסוסה מתה. הוא היה מאוד עצוב.

בא אליו רבי מרדכי עטיה ואמר לו:

אתה מכיר את הפסוק "לא יקח מביתך פר וממכלאותיך עתודים"

פר – זה ראשי תיבות רבקה פצוטו. זה אישתך. אשתך היתה צריכה למות.

הקב"ה אמר אני לא רוצה להרוג את אישתך, ובמקום זה אני אהרוג את האתון.

הגביר הבין את זה ונחה דעתו והודה לה' על כל מה שעשה לו.

שיהיה לנו יום נפלא 😊